Prenote

Assalamualaikum

Mungkin dunia blogger tidak lagi semeriah dulu. Tapi aku tetap setia menulis disini. Dari 2009 hingga kini.

Friday, January 1, 2016

6 Kelemahan Falsafah

6 Kelemahan falsafah

1) Hakikat semua falsafah tidak memiliki guideline yang jelas untuk membezakan kebenaran dan kesesatan. Sekiranya berlaku perselisihan antara dua ahli falsafah contohnya, pasti tidak ada panduan yang boleh menjadi asas panduan fikiran.

2) Selagi mana falsafah tidak mempunyai landasan rujukan yang mutlak, selagi itu falsafah hanya akan tinggal 'tekaan' dan sekadar 'andaian'.

3) Perselisihan yang berterusan. Hal ini kita dapat lihat sejak zaman falsafah diasaskan. Perbincangan falsafah akan terus serupa dan berulang meskipun 27 abad telah berlalu. Topik yang sama dibincangkan. On and on.

4) Bukan semua perselisihan falsafah dalam bentuk positif. Namun turut dapat perselisihan negatif yang menghasilkan teori penyelesaian yang negatif.

5) Tidak ada kesepakatan antara ahli falsafah. Dari dulu sampai sekarang. Tiada kesimpulan yang dapat diyakini oleh keseluruhan ahli falsafah.

6) Keraguan yang berterusan. Penerimaan dan penolakkan menggunakan kaedah empirikalisme atau rasionalisme yang berterusan. Hal ini menjadikan falsafah tidak mempunyai sebarang pendapat pun baginya (yang boleh dibuat sandaran).